O stronie

REGULAMIN

1. Korzystanie z możliwości komentowania artykułów jest możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

2. W serwisie nafciarze.info absolutnie niemile widziane są wszelkie treści stanowiące sprzeczność z polskim prawem, w szczególności wzywające do nienawiści na jakimkolwiek tle, czy też propagujące przemoc, obrażające innych użytkowników czy jakiekolwiek inne osoby fizyczne lub prawne. Co za tym idzie nie będzie tolerowane umieszczanie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady etykiety i dobrego wychowania.

3. W postach dodawanych przez użytkowników wszelkie wulgaryzmy powinny być ograniczone do minimum.

4. Komentarze użytkowników powinny dotyczyć bezpośrednio artykułu pod którym zostały umieszczone i w miarę możliwości nie odbiegać znacznie od głównego wątku. Posty nic niewnoszące do tematu, znacznie od niego odbiegające oraz mające status prywatnej wymiany zdań między użytkownikami będą usuwane/edytowane bez konieczności powiadomienia autorów tych postów.

5. W odpowiedziach należy powstrzymywać się od zamieszczania postów będących wyłącznie powtórzeniem informacji podanych już w wątku przez innego użytkownika serwisu.

6. Umieszczanie przez użytkowników komercyjnych przekazów reklamowych jest sprzeczne z zasadami funkcjonowania serwisu i będzie karane zawieszeniem konta.

7. Autorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.

8. Za nieprzestrzeganie regulaminu serwisu nafciarze.info użytkownikom grozi otrzymanie ostrzeżenia, a w skrajnych przypadkach zablokowanie konta.

9. Pełnoprawni użytkownicy serwisu (zarejestrowani) mają prawo zgłaszać zaistniałe w komentarzach nieprawidłowości poprzez wysłanie prywatnej wiadomości/maila do administratora bądź moderatora.

10. Administratorzy oraz moderatorzy mają prawo edytować i kasować posty, które naruszają regulamin, bądź uniemożliwiają dalszą rzeczową dyskusję na dany temat.

Ochrona danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że serwis nafciarze.info przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna aktualnie zarządzająca serwisem nafciarze.info,
  2. z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej, na adres: info@nafciarze.info,
  3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności utrzymania konta użytkownika w serwisie oraz zapewnienia możliwości wyrażenia publicznej opinii na temat treści publikowanych w serwisie,
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania użytkownikom możliwie najlepszej jakości obsługi,
  6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej,
  8. ma Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  9. Informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych.